CANLI YORUMLAR
DR. PELİN IŞINTAN
DR. PELİN IŞINTAN
Medeni Hukuk Öğretim Üyesi

BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI

I: Maddi ve manevi tazminat
13.01.2012

Boşanmanın mali sonuçları tazminat ve nafaka taleplerine yöneliktir. Bu nafaka hem daha önce bahsettiğimiz ve çocukların geçimine katkı sağlanması amacı taşıyan iştirak nafakası hem de eşlerin birbirlerinden talep edebilecekleri yoksulluk nafakasıdır. Tazminat talebi de hem maddi hem manevi tazminat istemine yönelik olabilir.

Bu talepler hakimin kendiliğinden karara bağlayacağı konulardan değildir. Boşanma kararında yer alması için mutlaka bir talep gereklidir. Tazminat ya da yoksulluk nafakası isteyecek kişinin talebi olmadan hakim bu konularda karar veremez.

Tazminat ve yoksulluk nafakasının mutlaka boşanma davası sırasında talep edilmesi şart değildir. Daha sonra açılacak bir dava ile de tazminat ve yoksulluk nafakası talepleri ileri sürülebilir. Ancak bu dava hakkı boşanma kararının kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Maddi Tazminat: Maddi tazminat talep eden eş, boşanmada kusursuz veya diğer eşe göre daha az kusurlu olmalıdır. Burada bakılacak kusur, boşanma sebebindeki kusurdur. Tazminat talep eden kişinin kusuru ile boşanma sebebinin oluşması arasında uygun illiyet bağı bulunmamalı veya kusur varsa bile tazminat isteyen eşin kusuru kendisinden tazminat istenen eşten daha az olmalıdır. Davalı eş ise boşanmada kusurlu olmalıdır; kusuru olmayan eşten tazminat talep edilemez. Tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edildiğinde de tazminata hükmolunmaz.

Tazminata hükmedilmesi için bir zarar mevcut olmalıdır. Kanun bu zararı “mevcut ya da beklenen bir menfaatin ihlali” olarak ifade etmiştir; bu menfaat ihlali boşanma nedeniyle oluşmalıdır. Beklenen menfaat ihlali, evlilik devam etmiş olsaydı elde edilecek olan menfaatlerdir. Eşlerden birinin kaybettiği maddi destek mevcut menfaatin kaybı, boşanma yüzünden kaybedilen miras hakları ise beklenen menfaat kaybına örnek olarak verilebilir.

Tazminat miktarını hakim belirler. Bu miktarın uygun bir miktar olması aranmıştır; zararın birebir karşılığı olması gerekli değildir. Miktar belirlenirken tarafların mali ve sosyal durumlarıyla kusur dereceleri göz önüne alınacaktır.

Manevi Tazminat: Boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan taraf ayrıca bir manevi tazminat talebinde bulunabilir. Bu sefer, davacının hiç kusursuz olması şartı aranmayacak sadece daha az kusurlu olması talep için yeterli sayılacaktır. Bu halde de eşit kusur durumunda tazminata hükmolunmaz. Davacının kusuru tazminat miktarında indirim sebebi sayılır.

Manevi tazminat talep eden eşin kişilik hakları boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle ihlal edilmiş olmalıdır. Bu noktada davalı eşin bir başkasıyla ilişkisi olması ya da davacı eşin şiddet görmüş olması gibi hususlar kişilik hakkının ihlal edilmiş olduğu durumlara örnek olarak verilebilir.

Manevi tazminat olarak hakim bir miktar para ödenmesine hükmeder. Bu paranın miktarı ihlalin ağırlığı, tarafların kusur derecesi ve sosyo-ekonomik durumlarına göre belirlenir. 


Yorum Yaz

Yasal Uyarı:Bu iletişim platformunda yorum yazanların, bilgi ve düşünce paylaşanların veya herhangi bir kanaldan site veya ziyaretçileriyle iletişim kuranların görüş ve düşünceleri, site editörlerini, modaretörlerini ve site hazırlayıcılarını bağlamamaktadır. Bu görüş ve düşüncelerin sorumluluğu tamamen ilgili kişilere aittir. Sitemizde reklam unsuru içeren yorumlara ve yönlendirici linklere yer verilmemektedir. Yorumlarınızı yazarken lütfen bunu dikkate alınız. Aksi halde iletileriniz yayından kaldırılacaktır.
 
Adınız:
 
Soyadınız:
 
Email:
   
Sikayet & Öneri:
 
Talebinizi Seçiniz :